BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 1.9. do 8.9.2019

NE 1. septembra  11. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel — hlavné služby Božie 

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

NE 8. septembra  12. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník — hlavné služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — Anna Polcková — večerné služby Božie s večerou Pánovou

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 1.9.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 4.9.: 18:00 – služby Božie – Tomáš Semko, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 25.8.2019 vo Veľkom kostole 147,54 eur,
a v Malom kostole 80,01 eur.

***********

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 15. septembra 2019 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha Ihr, die ihr euch von Christo nennet BWV 164 určená na 13. nedeľu po Svätej Trojici.