BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 10.11. do 17.11.2019

NE 10. novembra  21. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — kantátové služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — Raschendorfer — služby Božie v nemeckom jazyku s večerou Pánovou
  • 11:30 — Fördös — služby Božie v maďarskom jazyku s večerou Pánovou
  • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

NE 17. novembra  22. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel  — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Valko-Krišťáková  — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 10.11.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 13.11.: 18:00 – služby Božie, Ľubica Štefanidesová Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 14.11.: 10:00 – pamäťové cvičenia pre seniorov, Zasadačka, Konventná 14

SO 16.11.: 17:00 – stretnutie mládeže, Staré lýceum, Konventná 15

************

Ofery  zo služieb Božích boli v nedeľu 3.11.2019 vo Veľkom kostole 318,81 eur, v stredu 30.10.2019, vo štvrtok na Pamiatku reformácie a v nedeľu 3.11.2019 v Malom kostole spolu 168,83 eur.

***********

Biblická hodina bude na Konventnej 11 o 17:00 vo štvrtok  14. 11., 28. 11. a 12. 12.

V nedeľu 10. novembra 2019 o 15.00 sa uskutoční v Zborovej sieni na Legionárskej 6 stretnutie Spoločenstva ev. žien veľkej Bratislavy.

V nedeľu 10. novembra 2019 sa o 16:00 uskutoční v evanjelickom kostole v Deutsch Jahrndorf Komorný koncert. V interpretácii Vokalensemble tonus | Bläserensemble pod vedením Herberta Bolterauera zaznie dielo Heinricha Schütza „Musikalische Exequien“. Bližšie informácie: Roman Kriszt 0664/860 0 966 | roman.kriszt@lindeverlag.at.

V rámci cyklu Diskusie nad Bibliou vás pozývame na diskusiu o ľuďoch bez domova, ktorá sa uskutoční v utorok, 19. novembra 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave
So sociálnym pedagógom Jánom Korcom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutia mládeže. Bývajú každú sobotu od 17:00 h v Starom lýceu. Počas zimného semestra bude témou stretnutí Ovocie Ducha.
Aktuálne informácie nájdete na našom Facebooku a Instagrame Mládež v Starom lýceu. Tešíme sa na vás!

Pamäťové cvičenia pre seniorov bývajú vo štvrtok o 10:00 v zasadačke na Konventnej 14.

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.