BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 12.5. do 19.5.2019

NE 12. mája 3. po Veľkej noci — Jubilate

Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s VP

Malý kostol

 • 9:00 — čítané — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s VP
 • 18:00 — František Ábel — večerné SB s VP

NE 19. mája 4. po Veľkej noci — Cantate

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s áriami z kantát J. S. Bacha

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s VP
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné služby Božie

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 12. máj

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 15. máj

 • 16:30 nácvik zborového spevokolu , Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 5.5.2019 vo Veľkom kostole 656,18 eur,
v stredu 1.5.2019 a v nedeľu 5.5.2019 v Malom kostole 159,24 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Biblická hodina sa bude konať vždy v sobotu:
11. 5., 25.5., 8.6., 22.6.
o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.

V nedeľu 12.05.2019 o 15.30 sa uskutoční v Kultúrnom dome v Horných Salibách stretnutie žien Bratislavského seniorátu. Témou stretnutia je život a dielo M. Rúfusa a P.O. Hviezdoslava.

Ďalšie podujatie v sérii Diskusie nad Bibliou na tému “Etické výzvy genetiky” sa uskutoční 14. mája 2019 o 18:00 v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave. S genetikom Petrom Križanom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Nedeľa Cantate je v našom CZ venovaná cirkevnej hudbe. V rámci služieb Božích 19. mája 2019 o 10:00 vo Veľkom kostole zaznejú v podaní komorného súboru ZOE, M. Šimku (tenor) a M. Pobudu (bas) árie z kantát J. S. Bacha určených na nedeľu Cantate: Es ist euch gut, daß ich hingehe BWV 108 a Wo gehest du hin? BWV 166.

Živena, spolok slovenských žien MO Bratislava pozýva na stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. 5. 2019 o 15:00 na Konventnej 11. S básnikom, literárnym kritikom a prekladateľom Mgr. Jozefom Čertíkom si pripomenieme 170. výročie narodenia Pavla Országha Hviezdoslava, recituje Alfréd Swan. Srdečne Vás pozývame.

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).