BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 13.1. do 20.1.2019

NE 13. január 1. po Zjavení
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s VP
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie

NE 20. január  2. po Zjavení
Veľký kostol

  • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie s VP

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s VP
  • 18:00 — Anna Polcková — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 16. január

  • 18:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 6.1.2019 vo Veľkom kostole 301,30 eur, v stredu 2.1.2019 a v nedeľu 6.1.2019 v Malom kostole 82,33 eur.

***********

Túto nedeľu sa budú v sakristii predávať Tranovského kalendáre.

V nedeľu 13.1.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie. Téma: Ja som pravda.

V rámci večerných služieb Božích 20.1.2019 sa uskutoční spomienka na básnika Milana Rúfusa pri 10. výročí jeho úmrtia.

Diskusie nad Bibliou – už 15.1. so Zuzanou Kusou. Viac tu:

http://www.velkykostol.sk/2018/diskusie-nad-bibliou-15-1-chudoba-cnost-alebo-strata-dostojnosti/

Biblické hodiny s bratom doc. Ondrejom Prostredníkom sa konajú každú druhú sobotu o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11 (budova farského úradu). V novom roku v týchto konkrétnych termínoch:
26. 1.
9. 2. a 23. 2.
9. 3. a 23. 3.
6. 4.
Na biblické hodiny do kruhu aktívnych poslucháčov Božieho Slova vás srdečne pozývame.

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

Štatistika za rok 2018:

Štatistické údaje za rok 2018