BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 17.11. do 24.11.2019

NE 17. novembra  22. nedeľa po Svätej Trojici – Predposledná v cirkevnom roku

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel  — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Valko-Krišťáková  — večerné služby Božie

NE 24. novembra  22. nedeľa po Svätej Trojici – Posledná v cirkevnom roku 

Veľký kostol

  • 10:00 –František Ábel  — služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko  — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 17.11.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 20.11.: 18:00 – služby Božie, Matej Trepáč, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 21.11.: 10:00 – pamäťové cvičenia pre seniorov, Zasadačka, Konventná 14

SO 23.11.: 17:00 – stretnutie mládeže, Staré lýceum, Konventná 15

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 10.11.2019 vo Veľkom kostole 326,68 eur,
v stredu 6.11.2019 a v nedeľu 10.11.2019 v Malom kostole 96,15 eur.

***********

Biblická hodina bude na Konventnej 11 o 17:00 vo štvrtok  28. 11. a 12. 12.

V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave, Námestie slobody 1, sa v stredu 20. novembra 2019 o 16:00 h budú konať evanjelické Služby Božie.

V stredu 20. novembra 2019 o 13:00 hod. sa v miestnosti P1 na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK (Bartókova 8) uskutoční prednáška prof. PhDr. Tomáša Halíka, Th.D. na tému:
“Číst znamení doby: Teologická hermeneutika současné společnosti a kultury”

V rámci cyklu Diskusie nad Bibliou vás pozývame na diskusiu o ľuďoch bez domova, ktorá sa uskutoční v utorok, 19. novembra 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave
So sociálnym pedagógom Jánom Korcom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutia mládeže. Bývajú každú sobotu od 17:00 h v Starom lýceu. Počas zimného semestra bude témou stretnutí Ovocie Ducha.
Aktuálne informácie nájdete na našom Facebooku a Instagrame Mládež v Starom lýceu. Tešíme sa na vás!

Pamäťové cvičenia pre seniorov bývajú vo štvrtok o 10:00 v zasadačke na Konventnej 14.

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť bola podaná) a z vlastného rozpočtu.