BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 18.8. do 25.8.2019

NE 18. augusta  9. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník — služby Božie s večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 – – Ondrej Prostredník– služby Božie v nemeckom jazyku s večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Ondrej Prostredník — večerné služby Božie

NE 25. augusta  10. nedeľa po Svätej Trojici — Nedeľa pokánia

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola — služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 – – čítané služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

 

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 11.8.2019 vo Veľkom kostole 172,38 eur,
a v Malom kostole 109,29 eur.

***********

Stretnutia po službách Božích – občerstvenie v Starom lýceu sa v letných mesiacoch júl a august nebudú konať.

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

***********

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 15. septembra 2019 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha Ihr, die ihr euch von Christo nennet BWV 164 určená na 13. nedeľu po Svätej Trojici.