BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 2.6. do 9.6.2019

NE 2. júna  Nedeľa po Vstúpení — Exaudi

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné služby Božie

NE 9. júna  Svätodušná nedeľa (1. slávnosť svätodušná)

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s konfirmáciou dospelých a večerou Pánovou, volebný zborový konvent

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
 • 18:00 –Tomáš Semko — Večerné služby Božie

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 2. jún

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 5. jún

 • 18:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 26.5.2019 vo Veľkom kostole 189,51 eur,
v stredu 22.5.2019 a v nedeľu 26.5.2019 v Malom kostole 99,13 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Biblická hodina sa bude konať v sobotu 8.6.2019 a 22.6.2019
o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.

V nedeľu 9.6.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia
Detské služby Božie na tému: Hľadanie pokladu.
Po ich skončení pozývame všetkých na posedenie do záhrady Veľkého kostola.

V nedeľu 9.6.2019 v rámci hlavných služieb Božích vo Veľkom kostole, ktoré sa začínajú o 10:00 sa bude konať Volebný zborový konvent na obsadenie funkcie kantora, kurátora a 9 presbyterov. Doterajším funkcionárom uplynie v tomto mesiaci mandát a presbyterstvo nášho cirkevného zboru ako kandidačný orgán navrhlo na svojom zasadnutí na tieto
funkcie týchto členov nášho cirkevného zboru (v abecednom poradí bez titulov):
Kantor: Ján Vladimír Michalko
Kurátor: Michal Šebesta
Presbyteri: 1. Andrea Cox
2. Hana Dojčanová
3. Kristína Liberčanová
4. Anna Michalcová
5. Ondrej Prostredník
6. Zuzana Prutkayová
7. David Raška
8. Pavel Sadloň
9. Alena Vaľková
Volebné obdobie týchto funkcionárov je 6 rokov.

 

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).