BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 20.10. do 27.10.2019

NE 20. októbra  18. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

 • 10:00 – František Ábel — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — čítané služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

NE 27. októbra  19. nedeľa po Svätej Trojici, PAMIATKA REFORMÁCIE

Veľký kostol

 • 10:00 – služby Božie s Večerou Pánovou
  • Kázeň: Juraj Dovala, biskup Cirkvi československej husitskej
  • Hudobné stvárnenie: Brass Quintet, Ján Vladimír Michalko – organ
 • 18:00 – ekumenické služby Božie
  • Kázeň: Karol Moravčík
  • Hudobné stvárnenie: Cantores Bratislavenses, Martin Bako – organ

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku

 

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 20.10.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 23.10.: 18:00 – služby Božie, Tomáš Semko, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 13.10.2019 vo Veľkom kostole 182,94 eur,
v stredu 9.10.2019 a v nedeľu 13.10.2019 Malom kostole 167,52 eur.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník: Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, sa môžu prihlásiť na konfirmačnú prípravu u p. f. Polckovej emailom anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky na 0904360504. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Reformácia 2019
Nedeľa 27.októbra, 10:00, Veľký kostol
SLUŽBY BOŽIE s Večerou Pánovou
Kázeň: Juraj Dovala, biskup Cirkvi československej husitskej
Hudobné stvárnenie: Brass Quintet, Ján Vladimír Michalko – organ

Nedeľa 27.októbra, 18:00, Veľký kostol
EKUMENICKÉ SLUŽBY BOŽIE
Kázeň: Karol Moravčík
Hudobné stvárnenie: Cantores Bratislavenses, Martin Bako – organ

Príprava ku krstu a konfirmácii dospelých sa začala v pondelok 14. októbra 2019 o 17:30 na Farskom úrade na Konventnej 11. Záujemcov prosím, aby sa ohlásili u pani farárky Polckovej.

Vo štvrtok 24.10.2019 o 19.00 sa uskutoční v Katedrále sv. Martina spomienkový koncert pri príležitosti 12.výročia úmrtia významného skladateľa Petra Ebena. Účinkujú: E. Šušková, H. Gulyásová, pedagógovia a študenti Cirkevného konzervatória.

Biblická hodina bude na Konventnej 11 o 17:00 vo štvrtok  24. 10., 14. 11., 28. 11. a 12. 12.

V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave, Námestie slobody 1, sa v stredu 30. októbra o 16:00 h budú konať evanjelické Služby Božie.

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutia mládeže. Bývajú každú sobotu od 17:00 h v Starom lýceu. Počas zimného semestra bude témou stretnutí Ovocie Ducha.
Aktuálne informácie nájdete na našom Facebooku a Instagrame Mládež v Starom lýceu. Tešíme sa na vás!

Cirkevný zbor Modra v spolupráci s cestovnou kanceláriou AWERTOUR ponúkajú Cestu do Izraela. Prihlásiť sa treba do 28. okt. 2019 (info: Farský úrad ECAV v Modre, e-mail: oslik.jan@gmail.com)

 

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.