BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 21.7. do 28.7.2019

NE 21. júla  5. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

NE 28. júla  6. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola

Malý kostol

  • 9:00 — čítané služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 14.7.2019 vo Veľkom kostole 217,66 eur,
a v Malom kostole 166,05 eur.

***********

Stretnutia po službách Božích – občerstvenie v Starom lýceu sa v letných mesiacoch júl a august nebudú konať.

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Náš cirkevný zbor organizuje denné tábory.
Denný tábor – pre deti vo veku od 6 – 11 s témou: Stvorené je nám zverené. Termín: 12.8.2019 – 16.8.2019

Bližšie info u pani farárky E. Sokola

V stredu 31. júla 2019 o 19:00 hod. sa uskutoční v Novom evanjelickom kostole na Legionárskej ulici koncert speváckeho zboru DIE INTERNATIONALE CHORAKADEMIE LÜBECK s dirigentom Rolf Beckom. Spoluúčinkuje organista Stanislav Šurin. Na koncerte odznejú diela J. S. Bacha, G. Mahlera, H. Berlioza, R. Wagnera a P. Ebena
Info: 0905 716 851; http://juras.sk/pozvanky/medzinarodna-zborova-akademialuebeck/

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).