BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 25.8. do 1.9.2019

NE 25. augusta  10. nedeľa po Svätej Trojici — Nedeľa pokánia

Veľký kostol

  • 10:00 – Erika Sokola — služby Božie so spoveďou a večerou Pánovou, konvent

Malý kostol

  • 9:00 – – čítané služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

NE 1. septembra  11. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel — hlavné služby Božie 

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

 

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 18.8.2019 vo Veľkom kostole 243,25 eur,
a v Malom kostole 60,17 eur.

***********

Stretnutia po službách Božích – občerstvenie v Starom lýceu sa v letných mesiacoch júl a august nebudú konať.

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

***********

Vo štvrtok 29.8.2019 o 16:00 hod. sa v ev. kostole v Horných Zeleniciach uskutoční v rámci festivalu Slovenské historické organy koncert Přemysla Kšicu z Prahy.

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 15. septembra 2019 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha Ihr, die ihr euch von Christo nennet BWV 164 určená na 13. nedeľu po Svätej Trojici.