BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 26.5. do 2.6.2019

NE 26. mája 5. po Veľkej noci — Rogate

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie 

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné služby Božie

NE 2. júna Nedeľa po Vstúpení — Exaudi

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Erika Sokola — Večerné služby Božie

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 26. máj

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 29. máj

 • 18:00 Večerné Služby Božie — Filip Púpala, Malý kostol — Panenská ulica

ŠT 30. máj — Vstúpenie

 • 18:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 19.5.2019 vo Veľkom kostole 281,32 eur,
v stredu 15.5.2019 a v nedeľu 19.5.2019 v Malom kostole 83,57 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Biblická hodina sa bude konať v sobotu 8.6.2019 a 22.6.2019
o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.

V nedeľu 9.6.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie.
Po ich skončení pozývame všetkých na posedenie do záhrady Veľkého kostola.

V nedeľu 26.5.2019 v rámci hlavných služieb Božích vo Veľkom kostole, ktoré sa začínajú o 10:00, sa bude konať pod vedením zástupcu Bratislavského seniorátu ECAV Volebný zborový konvent.
Volený bude kandidát na zborového dozorcu (člena predsedníctva) CZ Bratislava Staré Mesto na ďalšie volebné obdobie. Kandidačné zasadnutie zborového presbyterstva dňa 14.5.2019 kandidovalo na túto funkciu brata Ing. Jána Králika. Vítame účasť všetkých členov nášho cirkevného zboru.

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).