BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 27.10. do 3.11.2019

NE 27. októbra  19. nedeľa po Svätej Trojici, PAMIATKA REFORMÁCIE

Veľký kostol

 • 10:00 – služby Božie s Večerou Pánovou
  • Kázeň: Juraj Dovala, biskup Cirkvi československej husitskej
  • Hudobné stvárnenie: Brass Quintet, Ján Vladimír Michalko – organ
 • 18:00 – ekumenické služby Božie
  • Kázeň: Karol Moravčík
  • Hudobné stvárnenie: Cantores Bratislavenses, Martin Bako – organ

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku

NE 3. novembra  20. nedeľa po Svätej Trojici, Pamiatka zosnulých

Veľký kostol

 • 10:00 – Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 27.10.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 30.10.: 18:00 – služby Božie, Tomáš Semko, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

ŠT 31.10. Pamiatka reformácie: 18:00 – služby Božie s večerou Pánovou, Anna Polcková, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 20.10.2019 vo Veľkom kostole 263,89 eur,
v stredu 16.10.2019 a v nedeľu 20.10.2019 Malom kostole 95,22 eur.

 

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník: Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, sa môžu prihlásiť na konfirmačnú prípravu u p. f. Polckovej emailom anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky na 0904360504. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Záujemcov o Prípravu ku krstu a konfirmácii dospelých prosíme, aby sa ohlásili u pani farárky Polckovej.

Pamäťové cvičenia pre seniorov bývajú vo štvrtok o 10:00 v zasadačke na Konventnej 14.

Biblická hodina bude na Konventnej 11 o 17:00 vo štvrtok  14. 11., 28. 11. a 12. 12.

Reformácia 2019
Nedeľa 27. októbra, 18:00, Veľký kostol
EKUMENICKÉ SLUŽBY BOŽIE
Kázeň: Karol Moravčík
Hudobné stvárnenie: Cantores Bratislavenses, Martin Bako – organ

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 10. novembra 2019 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie.
V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben! BWV 109 určená na 21.nedeľu po Svätej Trojici.

V nedeľu 10. novembra 2019 sa o 16:00 uskutoční v evanjelickom kostole v Deutsch Jahrndorf Komorný koncert. V interpretácii Vokalensemble tonus | Bläserensemble pod vedením Herberta Bolterauera zaznie dielo Heinricha Schütza „Musikalische Exequien“. Bližšie informácie: Roman Kriszt 0664/860 0 966 | roman.kriszt@lindeverlag.at.

V rámci cyklu Diskusie nad Bibliou vás pozývame na diskusiu o ľuďoch bez domova, ktorá sa uskutoční v utorok, 19. novembra 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru
na Konventnej 11 v Bratislave So sociálnym pedagógom Jánom Korcom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

V kaplnke Úradu vlády SR v Bratislave, Námestie slobody 1, sa v stredu 30. októbra o 16:00 h budú konať evanjelické Služby Božie.

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutia mládeže. Bývajú každú sobotu od 17:00 h v Starom lýceu. Počas zimného semestra bude témou stretnutí Ovocie Ducha.
Aktuálne informácie nájdete na našom Facebooku a Instagrame Mládež v Starom lýceu. Tešíme sa na vás!

Cirkevný zbor Modra v spolupráci s cestovnou kanceláriou AWERTOUR ponúkajú Cestu do Izraela. Prihlásiť sa treba do 28. okt. 2019 (info: Farský úrad ECAV v Modre, e-mail: oslik.jan@gmail.com)

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.