BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 29.9. do 6.10.2019

NE 29. septembra  15. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Milan Jurík — Veni Sancte — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Ondrej Prostredník — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — František Ábel — večerné služby Božie

NE 6. októbra  Poďakovanie za úrody zeme – 16. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 29.9.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 2.10.: 18:00 – služby Božie – Štefanidesová, teologička, EBF UK, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 22.9.2019 vo Veľkom kostole 198,71 eur,
v stredu 18.9.2019 a v nedeľu 22.9.2019 Malom kostole 67,66 eur.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník: Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, sa môžu prihlásiť na konfirmačnú prípravu u p. f. Polckovej emailom anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky na 0904360504. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava ku krstu a konfirmácii dospelých sa začne v pondelok 14. októbra 2019 o 17:30 na Farskom úrade na Konventnej 11. Záujemcov prosím, aby sa ohlásili u pani farárky Polckovej.

Biblická hodina bude na Konventnej 11 o 17:00 vo štvrtok 26. 9. 2019 a potom 10. 10., 24. 10., 14. 11., 28. 11. a 12. 12.

V rámci cyklu Diskusie nad Bibliou Vás pozývame na diskusiu o vzťahu človeka k prírode. S enviromentalistom a poradcom prezidentky SR Jurajom Rizmanom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník. Podujatie sa koná v utorok 8. októbra 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave.

Vedenie Evanjelickej Bohosloveckej fakulty spolu s predsedníctvom CZ ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto Vás srdečne pozývajú na Veni Sancte pre poslucháčov EBF UK,
ale aj ostatných vysokoškolákov študujúcich v Bratislave v nedeľu 29. septembra 2019 o 10:00 hod. vo Veľkom kostole na Panenskej ulici. Kazateľom bude Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan EBF UK.

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.