BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 30.6. do 7.7.2019

NE 30. júna  2. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Peter Rogness – služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková — Večerné služby Božie

PI 5. júla  Cyril a Metod

Malý kostol

  • 10:00 — Erika Sokola

NE 7. júla  3. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 30. jún

  • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 23.6.2019 vo Veľkom kostole 162,11 eur,
v stredu 19.6.2019 a v nedeľu 23.6.2019 v Malom kostole 175,03 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Na pamiatku vierozvestov Konštantína a Metoda budú hlavné služby Božie v Malom kostole v piatok 5. júla o 10:00. Kázať bude Erika Sokola.

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Náš cirkevný zbor organizuje denné tábory.
Denný MINI tábor – pre deti a mamy vo veku od 0 – 4 roky. Termín: 8.7.2019 – 12.7.2019
Denný tábor – pre deti vo veku od 6 – 11 s témou: Stvorené je nám zverené. Termín: 12.8.2019 – 16.8.2019

Bližšie info u pani farárky E. Sokola

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).