BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 5.5. do 12.5.2019

NE 3. mája 2. po Veľkej noci

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — služby Božie s večerou Pánovou – KONFIRMÁCIA DETÍ

Malý kostol

 • 9:00 — čítané — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — detské SB
 • 18:00 — Tomáš Semko — večerné SB

NE 3. mája 2. po Veľkej noci

Veľký kostol

 • 10:00 — Erika Sokola s VP

Malý kostol

 • 9:00 — čítané– Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku s VP
 • 18:00 — František Ábel — večerné SB s VP

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 5. máj

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

ST 8. máj

 • 16:30 nácvik zborového spevokolu , Malý kostol — Panenská ulica
 • 18:00 Večerné Služby Božie — Tomáš Semko, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 28.4.2019 vo Veľkom kostole 226,08 eur,
v stredu 24.4.2019 a v nedeľu 28.4.2019 v Malom kostole 133,43 eur.

***********

Pokrstení: Maximilián Albert Juhos, Lukáš Podivinský
Konfirmovaní: Philip Albrecht, Zuzana Kovárová,Lukáš Sebastian Baranovič, Dávid Martvoň, Jana Beňušková, Lukáš Michna, Nina Boldocká, Matej Mikuláš,Oliver Holúbek, Matilda Viktória Oravská, Éamonn Hoskins, Lara Poetheová, Martin Chudý, Alexandra Simonová, Karla Kaššovic, Andrej Tomaščin, Eva Kohútová, Matej Vaníček

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Biblická hodina sa bude konať vždy v sobotu:
11. 5., 25.5., 8.6., 22.6.
o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.

V nedeľu 12.05.2019 o 15.30 sa uskutoční v Kultúrnom dome v Horných Salibách stretnutie žien Bratislavského seniorátu. Témou stretnutia je život a dielo M. Rúfusa a P.O. Hviezdoslava.

Príprava dospelých ku krstu a konfirmácii – Srdečne pozývame ku príprave na krst a konfirmáciu dospelých. Záujemcov o vyučovanie prosíme, aby sa prihlásili u s. farárky Sokola telefonicky alebo emailom.

Ďalšie podujatie v sérii Diskusie nad Bibliou na tému “Etické výzvy genetiky” sa uskutoční 14. mája 2019 o 18:00 v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave. S genetikom Petrom Križanom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Nedeľa Cantate je v našom CZ venovaná cirkevnej hudbe. V rámci služieb Božích 19. mája 2019 o 10:00 vo Veľkom kostole zaznejú v podaní komorného súboru ZOE, M. Šimku (tenor) a M. Pobudu ( bas ) árie z kantát J. S. Bacha určených na nedeľu Cantate: Es ist euch gut, daß ich hingehe BWV 108 a Wo gehest du hin? BWV 166.

Hospodárska správa Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto
je presťahovaná na adresu: Konventná 14 (budova oproti Starému lýceu) – po vchode do budovy vľavo.

Pomôžte nám pomáhať
2% (3%) z dane
Milé sestry a milí bratia, darovaním Vašich 2% z dane účelovému zariadeniu
nášho cirkevného zboru AOS SIMEON prispejete k dôstojnému starnutiu seniorov
v domácom prostredí. Ďakujeme Vám za Vašu finančnú pomoc a podporu
pre našu opatrovateľskú službu.
Tlačivá nájdete v kostole, alebo na našej internetovej stránke www.velkykostol.sk

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).