BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 6.1. do 13.1.2019

NE 6. január – Zjavenie Krista Pána mudrcom
Veľký kostol

  • 10:00 — Erika Sokola — Služby Božie

Malý kostol

  • 9.00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Tomáš Semko — Večerné Služby Božie

NE 13. január 1. po Zjavení
Veľký kostol

  • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku s VP
  • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — František Ábel — Večerné Služby Božie

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

ST 9. január

  • 18:00 Večerné Služby Božie — Michaela Púpalová, Malý kostol — Panenská ulica

************
Ofery zo služieb Božích

v stredu 19.12.2018 a v nedeľu 23.12.2018 v Malom kostole 53,56 eur,
v nedeľu 23.12.2018 vo Veľkom kostole 272,88 eur.
Na Štedrý večer 24.12.2018 vo Veľkom kostole 4468,05 eur, v Malom kostole 673,82 eur,

25.12.2018 vo Veľkom kostole 728,96 eur, v Malom kostole 128 eur,
26. 12. 2018 vo Veľkom kostole 277,37 eur, v Malom kostole 23,84 eur,
30. 12. 2018 vo Veľkom kostole 120,24 eur, v Malom kostole 38,74 eur,
31. 12. 2018 vo Veľkom kostole 407,11 eur, v Malom kostole 45,21 eur,

01. 01. 2019 vo Veľkom kostole 336,28 eur, v Malom kostole 174,10 eur + 100 korún českých.

***********

V nedeľu Exaudi 8. 5. 2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 22. 5. 2018 boli prijaté milodary vo výške 13 226,13 €. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000 €.

************

Túto nedeľu sa budú v sakristii predávať Tranovského kalendáre.

Diskusie nad Bibliou – už 15.1. so Zuzanou Kusou. Viac tu:

http://www.velkykostol.sk/2018/diskusie-nad-bibliou-15-1-chudoba-cnost-alebo-strata-dostojnosti/

Biblické hodiny s bratom doc. Ondrejom Prostredníkom sa konajú každú druhú sobotu o 15:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11 (budova farského úradu). V novom roku v týchto konkrétnych termínoch:
12. 1. a 26. 1.
9. 2. a 23. 2.
9. 3. a 23. 3.
6. 4.
Na biblické hodiny do kruhu aktívnych poslucháčov Božieho Slova vás srdečne pozývame.

Štatistika za rok 2018:

Štatistické údaje za rok 2018