BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 6.10. do 13.10.2019

NE 6. októbra  Poďakovanie za úrody zeme – 16. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — Tomáš Semko — večerné služby Božie

NE 13. októbra  17. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – František Ábel — služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s Večerou Pánovou
  • 11:30 — čítané služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Anna Polcková — večerné služby Božie s Večerou Pánovou

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 6.10.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 9.10.: 18:00 – služby Božie – Martin Kmec, teológ EBF UK, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

************

Oferyzo služieb Božích boli v nedeľu 29.9.2019 vo Veľkom kostole 179,08 eur,
v stredu 25.9.2019 a v nedeľu 29.9.2019 Malom kostole 60,11 eur.

***********

Konfirmačná príprava 1. ročník: Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, sa môžu prihlásiť na konfirmačnú prípravu u p. f. Polckovej emailom anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky na 0904360504. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava ku krstu a konfirmácii dospelých sa začne v pondelok 14. októbra 2019 o 17:30 na Farskom úrade na Konventnej 11. Záujemcov prosím, aby sa ohlásili u pani farárky Polckovej.

Biblická hodina bude na Konventnej 11 o 17:00 vo štvrtok 10. 10., 24. 10., 14. 11., 28. 11. a 12. 12.

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien veľkej Bratislavy sa uskutoční dňa 6. októbra 2019 o 15- tej hodine v zborovom dome v Bratislave Prievoz. Prednáškou poslúži brat farár Norbert Hajský.

Ďalšie stretnutie v rámci cyklu Diskusie nad Bibliou sa uskutoční v utorok 8. októbra 2019 o 18:00 hod. v zasadačke na Konventnej 11. O vzťahu človeka k prírode sa s enviromentalistom a poradcom prezidentky SR Jurajom Rizmanom bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Milé priateľky, milí priatelia, srdečne Vás pozývame na stretnutia mládeže. Bývajú každú sobotu od 17:00 h v Starom lýceu. Počas zimného semestra bude témou stretnutí Ovocie Ducha.
Aktuálne informácie nájdete na našom Facebooku a Instagrame Mládež v Starom lýceu. Tešíme sa na vás!

Cirkevný zbor Modra v spolupráci s cestovnou kanceláriou AWERTOUR ponúkajú Cestu do Izraela. Prihlásiť sa treba do 28. okt. 2019 (info: Farský úrad ECAV v Modre, e-mail: oslik.jan@gmail.com)

 

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.