BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 8.9. do 15.9.2019

NE 8. septembra  12. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Ondrej Prostredník — hlavné služby Božie s Večerou Pánovou

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku s večerou Pánovou
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
  • 18:00 — Anna Polcková — večerné služby Božie s večerou Pánovou

NE 15. septembra  13. nedeľa po Svätej Trojici

Veľký kostol

  • 10:00 – Anna Polcková — kantátové služby Božie

Malý kostol

  • 9:00 — Anna Polcková — služby Božie v nemeckom jazyku
  • 11:30 — Erika Sokola — služby Božie v maďarskom jazyku
  • 18:00 — Erika Sokola — večerné služby Božie

************

Ďalšie služby Božie, stretnutia a programy:

NE 8.9.: 11:00 – stretnutie po službách Božích, Staré lýceum, Konventná 15

ST 11.9.: 18:00 – služby Božie – Ondrej Prostredník, Malý kostol, Panenská 28 (vstup z Lýcejnej)

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 1.9.2019 vo Veľkom kostole 215,81 eur,
a v Malom kostole 89,47 eur.
Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku schválilo povinne vyhlasovanú
oferu na podporu uhradenia povinného príspevku v Svetovom luteránskom
zväze na 12. nedeľu po Svätej Trojici – 8.9.2019.

***********

Biblická hodina bude vo štvrtok, 12. 9. 2019 o 17:00 hod., tento krát výnimočne v zasadačke hospodárskej správy na Konventnej 14.

Detské služby Božie: 8.9:2019 o 16.00 v MK sa uskutočnia detské služby Božie s témou: Odvaha.
Po službách Božích bude posedenie v záhrade veľkého kostola. Srdečne pozývame.

V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 15. septembra 2019 o 10:00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali Kantáta J. S. Bacha Ihr, die ihr euch von Christo nennet BWV 164 určená na 13. nedeľu po Svätej Trojici.

V nedeľu 22.9.2019 o 15.00 sa uskutoční v Ev. kostole v Trnave Vzdelávací seminár na tému: Sprevádzanie zomierajúcich. Bližšie informácie na http://ecavtrnava.sk/

Zbierka na opravu organa v Malom kostole

V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.5.2019 boli prijaté milodary vo výške 26 467,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur. Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z  reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti. Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.