BULLETIN: Zborové aktivity v týždni od 9.6. do 16.6.2019

NE 9. júna  Svätodušná nedeľa (1. slávnosť svätodušná)

Veľký kostol

 • 10:00 — Anna Polcková — Služby Božie s konfirmáciou dospelých a večerou Pánovou, volebný zborový konvent

Malý kostol

 • 9:00 — Anna Polcková — Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 16:00 — Erika Sokola — detské služby Božie
 • 18:00 –Tomáš Semko — Večerné služby Božie

NE 16. júna  Svätá Trojica

Veľký kostol

 • 10:00 – František Ábel — Služby Božie s večerou Pánovou

Malý kostol

 • 9:00 — čítané– Služby Božie v nemeckom jazyku
 • 11:30 — Erika Sokola — Služby Božie v maďarskom jazyku
 • 18:00 –Tomáš Semko — Večerné služby Božie

 

************

Ďalšie aktivity CZ Bratislava Staré Mesto

NE 9. jún

 • 11:00 Stretnutie po SB, Staré lýceum, Konventná 15

PO 10. jún Svätodušný pondelok

 • 18:00 Večerné Služby Božie — František Ábel, Malý kostol — Panenská ulica

ST 12. jún

 • 18:00 Večerné Služby Božie — Erika Sokola, Malý kostol — Panenská ulica

************

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 2.6.2019 vo Veľkom kostole 166,52 eur, v stredu 29.5.2019, na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 30.05.2019 a v nedeľu 2.6.2019 v Malom kostole 163,64 eur.

***********

O posielanie zborového bulletinu e-mailom každý piatok dopoludnia môžete požiadať na adrese  hospodarskasprava@velkykostol.sk

Biblická hodina sa bude konať v sobotu 8.6.2019 a 22.6.2019
o 16:00 vo veľkej zasadačke na Konventnej 11.

V nedeľu 9.6.2019 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia
Detské služby Božie na tému: Hľadanie pokladu.
Po ich skončení pozývame všetkých na posedenie do záhrady Veľkého kostola.

Ďalšie podujatie v sérii Diskusie nad Bibliou na tému “Integrácia Rómov náboženskou cestou” sa uskutoční 11. júna 2019 o 18:00 v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave. S profesorom sociálnej práce a romológom René Lužicom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

 

***********

Zbierka na opravu organa v Malom kostole
V nedeľu Exaudi 8.5.2016 sme začali Zbierku na opravu historického organa M. Šašku z roku 1878 v Malom kostole. K 31.12.2018 boli prijaté milodary vo výške 22 352,61 eur. Ďakujeme! Cieľom je vyzbierať 30 000,- eur.
Na základe objednaného reštaurátorského výskumu vypracovali členovia Komory reštaurátorov Ján Valovič (nástrojová časť) a Peter Gregvorek (organová skriňa) Správu z reštaurátorského výskumu a Návrh na reštaurovanie organa. Predložená cenová ponuka je 32 210,- eur na reštaurovanie organovej skrine a 42 000,- eur na reštaurovanie nástrojovej časti.
Podľa predbežnej dohody s reštaurátormi by reštaurovanie organa mali realizovať v období apríl – november 2020. CZ plánuje predpokladané náklady financovať zo Zbierky (30 000,-), možnej dotácie z Ministerstva kultúry (žiadosť podá CZ v tomto roku) a z vlastného rozpočtu.

Svoje milodary môžete odovzdať sestrám farárkam, respektíve na hospodárskej správe. K dispozícii je aj bankový účet Tatrabanka: IBAN SK59 1100 0000 0029 2886 8076 (Pozn.: organ MK).