Diskusie nad Bibliou – 11.6.2019 – Integrácia Rómov náboženskou cestou

Jedným z charakteristických znakov Ježišovho posolstva je prekonávanie etnických a náboženských hraníc medzi ľuďmi. Ako sa premieta toto posolstvo do vzťahu väčšinovej kresťanskej populácie k Rómskej menšine? Aké sú východiská cirkví pri ich aktivitách v marginalizovaných rómskych komunitách? Je integrácia Rómov náboženskou cestou riešením?

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto Vás pozýva na diskusiu o integrácii Rómov, ktorá sa uskutoční v utorok, 11. júna 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave

S profesorom sociálnej práce a romológom René Lužicom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Prof. PhDr. René Lužica, ArtD. sa venuje interkultúrnemu vzdelávaniu, medzietnickej a sociálnej komunikácii a komunitnej práci. Študoval etnografiu a dokumentaristiku v Bratislave. Je profesorom sociálnej práce a pôsobí na Ústave romologických štúdií pri UKF v Nitre.

Diskusie nad Bibliou sa konajú raz mesačne.