Diskusie nad Bibliou – 14.5.2019 – Etické výzvy genetiky

Genetika prináša mnoho nových možností. Oprávnene však vzbudzuje aj obavy, či využívanie jej možností nie je nedovoleným zasahovaním do Božieho stvoriteľského diela. Na čo myslel autor Žalmu 139, keď povedal „utkal si ma v živote mojej matky“? Čo je to vlastne genetika a aké sú jej dnešné možnosti?

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto Vás pozýva na diskusiu o genetike, ktorá sa uskutoční v utorok, 14. mája 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave

S genetikom Petrom Križanom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

MUDr. Peter Križan, CSc. sa ako lekár venuje humánnej genetike. Zakladal nemocnicu Milosrdní bratia a do roku 2004 bol jej riaditeľom. Je členom Výboru Slovenskej spoločnosti lekárskej genetiky,  zakladajúcim členom Teologického fóra a predsedom spoločenstva Otvorené kresťanstvo 21. stor.

Diskusie nad Bibliou sa konajú raz mesačne.