Diskusie nad Bibliou – 16.4.2019 – Feminizmus nie je nadávka

Biblické texty majú rozporuplný postoj k ženám. Ako ovplyvňujú postoje cirkvi k ženám ich postavenie v spoločnosti? Aké podoby má diskriminácia žien na pracovisku? Aké riešenia ponúka inkluzívna kultúra? Aký je vzťah teológie a feminizmu? Čo je to feministická teológia?

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto Vás pozýva na diskusiu o feminizme, ktorá sa uskutoční v utorok, 16. apríla 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave. S organizačnou psychologičkou Kristinou Pomothy sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Kristina Pomothy, MA, MSc. je nezávislá konzultantka v oblasti organizačnej zmeny, pracovnej psychológie, rozvoja lídrov a interakcie človeka s prostredím. Vyštudovala sociálnu a organizačnú psychológiu na LSE v Londýne. Spoluzaložila Trust Women, kde sa venuje podpore rodovej rovnosti a diverzity.

Diskusie nad Bibliou sa konajú raz mesačne.