Diskusie nad Bibliou – 18.3.2019 – Je humanitárna pomoc nezištná?

Je humanitárna pomoc zneužiteľná? Kresťania, ale aj iné náboženstvá majú vybudované silné inštitúcie pre poskytovanie humanitárnej pomoci. Rovnako sa v tejto oblasti angažujú štáty. Aká je ich motivácia? Čo hovorí o pomoci ľuďom v núdzi Biblia? Je to v poriadku, ak sa s pomocou spája šírenie viery?

Evanjelický a. v. cirkevný zbor Bratislava Staré Mesto Vás pozýva na diskusiu o humanitárnej pomoci, ktorá sa uskutoční v pondelok, 18. marca 2019 o 18:00 hod. v zasadačke cirkevného zboru na Konventnej 11 v Bratislave.

S odborníkom na humanitárnu pomoc Máriom Strakom sa bude zhovárať Ondrej Prostredník.

Mgr. Mário Straka má dlhoročné skúsenosti s projektmi humanitárnej a rozvojovej pomoci v Moldavsku a Afganistane. Venuje sa transformácii totalitných režimov. Študoval politológiu a manažment v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Diskusie nad Bibliou sa konajú raz mesačne.