Štatistické údaje za rok 2018

Podľa stavu k 31. 12. 2018:

KRST SVÄTÝ

  • detí 80: z toho 37 chlapcov a 43 dievčat
  • dospelých 3: z toho 3 muži a 0 žien

spolu pokrstených 83 – o 25 viac ako v roku 2017

KONFIRMÁCIA

  • detí 11: z toho 5 chlapcov a 6 dievčat
  • dospelých 14: z toho 3 muži a 11 žien

spolu konfirmovaných 25 konfirmandov – o 1 dieťa viac a 7 dospelých viac ako v roku 2017

SOBÁŠE

  • evanjelických (obaja snúbenci boli ev. a. v.): 5
  • krížnych (jeden zo snúbencov je inej konfesie): 25
  • požehnanie manželstva: 5

spolu sobášov 35 – o 11 viac ako v roku 2017

POHREBY

  • 29 mužov a 40 žien

spolu pochovaných 69 – o 2 zosnulých viac ako v roku 2017

VEČERA PÁNOVA

  • Veľký kostol: 3363 z toho 1312 mužov a 2051 žien
  • Malý kostol: 652 z toho 245 mužov a 407 žien

spolu prijalo Večeru Pánovu 4015 komunikantov, čo je o 335 viac ako v roku 2017

POČET ČLENOV CIRKEVNÉHO ZBORU

K 31. 12. 2018 má Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Staré Mesto v evidencii 2733 členov cirkevného zboru, čo je o 90 členov viac ako v r. 2017.

SOLI DEO GLORIA