Volebný konvent 25.8.2019

Na základe uznesenia, ktoré prijalo Presbyterstvo CZ Bratislava Staré Mesto na svojom zasadnutí dňa 16.8.2019, zvoláva Predsedníctvo CZ volebný konvent na voľbu predsedajúcej zborovej farárky. Volebný konvent  sa uskutoční na záver SB v nedeľu 25. augusta 2019 o 10:00 vo Veľkom kostole.