Vstúpenie Krista Pána na nebo – 30.5.2019

Vo štvrtok 30. 5. na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo vás pozývame na služby Božie o 18:00 v Malom kostole. Káže Tomáš Semko.

Dňa 30. 5. na sviatok Vstúpenia sú úradné hodiny na hospodárskej správe CZ zrušené.