Vystúpenie zborového spevokolu 28.4.

Srdečne pozývame na vystúpenie spevokolu, ktoré sa bude konať v nedeľu 28. apríla počas večerných služieb Božích.