Archives for 2021

Silvester (Starý rok) 31.12.2021

Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Žalm 103,8

Služby Božie – Erika Sokola – nahrávka, text kázne, poriadok

Bulletin – Starý rok, Nový rok, Nedeľa po Novom roku

(aktualizované 31.12.)

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my hľadeli sme na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. J 1,14

Bratia a sestry, služby Božie v našich kostoloch budú prebiehať v režime OP, môžu sa ich zúčastniť len očkovaní a tí, ktorí COVID prekonali. Podľa aktuálne platných protiepidemických opatrení je počet prítomných v našich kostoloch obmedzený, t. č. na 110 osôb vo Veľkom kostole, v Malom kostole na 30. Je potrebné, aby ste sa zaregistrovali na služby Božie, ktorých sa chcete zúčastniť písomne – emailom hospodarskasprava@velkykostol.sk alebo telefonicky na Hospodárskej správe 02 5441 3031 v úradných hodinách v pracovných dňoch od 9:00 – 15:00, podľa možnosti deň vopred. Stále platí povinnosť vyhotovovať zoznamy s uvedením mena a kontaktu (po 14 dňoch sa skartujú). Emailom alebo telefonátom s informáciou, že sa služieb Božích plánujete zúčastniť, pomôžete urýchliť registráciu pri vstupe do kostolov. Prosíme Vás o pochopenie a trpezlivosť. Veríme, že zodpovedným prístupom – dodržiavaním pravidiel a rozhodnutím nechať sa zaočkovať podarí pandémiu prekonať. Oslovenie, modlitby, biblické texty, kázeň budeme na každých hlavných Službách Božích vo Veľkom kostole nahrávať a zverejňovať zvukové nahrávky aj texty.

Z aktuálnych oznamov:


V duchu najlepších tradícií evanjelických služieb Božích sa v nedeľu 9. januára 2022 o 10.00 uskutočnia vo Veľkom kostole Kantátové služby Božie. V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali kantáta J.S. Bacha Meinen Jesu lass ich nicht BWV 124, určená na 1.nedeľu po Zjavení.


Ofery zo služieb Božích boli:
24.12.2021 vo Veľkom kostole 746,91 eur a v Malom kostole 67,70 eur,
25.12.2021 vo Veľkom kostole 684,71 eur a v Malom kostole 70,10 eur,
26.12.2021 vo Veľkom kostole 123,86 eur.

Zmena úradných hodín V súvislosti s opatreniami ochrany a prevencie voči šíreniu vírusového ochorenia COVID-19 sú upravené úradné hodiny na Hospodárskej správe CZ od 29.11.2021: Pondelok až štvrtok: 9:00 – 15:00 h Piatok: 9:00 – 12:00 h

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých