🎧 2.4.2021 – Veľký piatok – služby Božie v domácnosti & bulletin

Ako Ježiš okúsil ocot, riekol: Dokonané! A nakloniac hlavu, odovzdal Ducha Bohu. (J 19, 30)

🎧 Nahrávka
Oslovenie: Anna Polcková, Kázeň: Erika Sokola
Časť z Pašií na Veľký piatok v podaní Františka Kovára a časť z Jánových pašií Johanna Sebastiana Bacha BWV 245 (verzia 1725) v interpretácii Solamente naturali:
https://soundcloud.com/user-469034317/velky-piatok-matusove-pasie-jsbacha-solamente-naturali-sluzby-bozie
verzia na stiahnutie:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11xNh-_DdgWyIhb2AaZzEJRUZPHNLn64b

Text – poriadok celých služieb Božích vrátane kázne na stiahnutie:


Bulletin na stiahnutie: