🎧 4.4.2021 – 1. slávnosť veľkonočná – služby Božie v domácnosti + služby Božie pre deti – doplnené o video záznam SB

Kristus hovorí: Bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. (Zjav 1, 18)

Služby Božie na 1. slávnosť veľkonočnú budú vysielané v priamom prenose na www.bodka.tv  4.apríla o 10 hod. z Veľkého kostola.
V rámci nich zaznie v podaní súboru Solamente naturali  Kantáta J. S. Bacha Christ lag in Todesbanden  BWV 4, určená na 1.slávnosť veľkonočnú.
Kázeň: Anna Polcková, oslovenie a liturgia: Erika Sokola.
Biblické texty číta František Kovár.

Doplnené – záznam si môžete pozrieť na youtube, kliknite sem.

Text – poriadok celých služieb Božích vrátane kázne na stiahnutie:

 

Služby Božie pre deti:

pripravila Erika Sokola s deťmi a rodičmi z nášho cirkevného zboru. Technická spolupráca: Natália Goda.


Z aktuálnych oznamov:
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých