BULLETIN 1.8.2021- 9. nedeľa po Svätej Trojici

Od každého, kto mnoho dostal, bude sa mnoho požadovať. Od toho, komu veľa zverili, budú aj viac žiadať. Lk 12, 48

NE 1.8.2021 – 9. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Ondrej Prostredník
Malý kostol:
9:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková

NE 8.8.2021 – 10. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel – služby Božie so spoveďou a Večerou Pánovou
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 25.7.2021 vo Veľkom kostole 115,59 eur a v Malom kostole 30,89 eur. Ofera z ekumenických služieb Božích v nedeľu 25.7.2021 bola 99,05 eur.

Z aktuálnych oznamov:
Budú voľby generálneho dozorcu ECAV
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých