BULLETIN 11.7.2021- 6. nedeľa po Svätej Trojici

Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! (Iz 43, 1)

NE 11.7.2021 – 6. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine s večerou Pánovou
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie s večerou Pánovou

NE 18.7.2021 – 7. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková – služby Božie

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Z aktuálnych oznamov:
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 4.7.2021 vo Veľkom kostole 189,70 eur a v stredu 30.6.2021, v nedeľu 4.7.2021 a na sviatok Cyrila a Metoda 5.7.2021 v Malom kostole 258,89 eur.