BULLETIN 12.9.2021- 15. nedeľa po Svätej Trojici

Naňho zložte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará. 1P 5, 7

NE 12.9.2021 – 15. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine s Večerou Pánovou
18:00 – Erika Sokola – služby Božie s Večerou Pánovou

STREDA 15.9.2021
Malý kostol:
18:00 – Anna Polcková

NE 19.9.2021 – 16. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine – konfirmácia
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník

Z aktuálnych oznamov:
Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Prvé stretnutie bude 2.10.2021 o 9:00 v Starom lýceu. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých sa začne v utorok 28.9.2021 o 18:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Záujemcov o prípravu prosíme, aby sa prihlásili u p. farárky Polckovej e-mailom na anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky 0904 360 504

V nedeľu 19.9.2021 o 19.00 sa uskutoční vo Veľkom kostole Koncert v rámci Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Program: J.Ch. H. Rinck, J. S. Bach, O. Messiaen, improvizácie. Účinkujú: J. Bartoš, B. Lenko, J. Lupták, J. V. Michalko.

Na LGBT+ témy majú mnohí svoj názor, aj ho vyjadrujú. Málo z nich pozná niekoho z tejto menšiny osobne. Mať v rodine alebo medzi priateľmi LGBT+ ľudí, nám môže priniesť nové otázky, emócie a výzvy. Ak sú medzi vašimi blízkymi LGBT+ ľudia, možno vám dobre padne sa porozprávať. Ponúkame vám bezpečný priestor na zdieľanie a počúvanie. Stretneme sa v stredu 15. 9. 2021 v budove Starého lýcea o 16:00 hod. na cca 90 minút

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci september sa uskutočnia v termínoch 23. 9. a 30. 9. – a to vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 5.9.2021 vo Veľkom kostole 297,20 eur a v Malom kostole 186,74 eur.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých