BULLETIN 13.6.2021- 2. nedeľa po Svätej Trojici

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! (Mt 11, 28)

NE 13.6.2021 – 2. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola – služby Božie s konfirmáciou detí
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – František Ábel – služby Božie

ST 16.6.2021
Malý kostol:
18:00 – Kristína Halžová – služby Božie

NE 20.6.2021 – 3. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie
Malý kostol:
9:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková – služby Božie

Z aktuálnych oznamov:

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

Pamäťové cvičenia pre seniorov
V nadväznosti na uvoľňovanie protipandemických opatrení si Vás dovoľujeme opäť pozvať na pamäťové cvičenia pre seniorov, ktoré sa budú konať každú stredu v mesiaci jún o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15. V prípade pekného počasia sa môžeme presunúť aj do záhrady Veľkého kostola. Cvičenia sa teda uskutočnia v termínoch 16. 6., 23. 6. a 30. 6. 2021 a povedie ich Martin Kováč. Tešíme sa na Vás!

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 6.6.2021 vo Veľkom kostole 221,28 eur a v stredu 2.6.2021 a v nedeľu 6.6.2021 v Malom kostole 89,16 eur.