BULLETIN 15.8.2021- 11. nedeľa po Svätej Trojici

Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 1Pt 5, 5

NE 15.8.2021 – 11. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – František Ábel

NE 22.8.2021 – 12. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Michaela Kušnieriková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Anna Polcková

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 8.8.2021 vo Veľkom kostole 212,67 eur a v Malom kostole 114,26 eur.

Z aktuálnych oznamov:
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých