BULLETIN 17.10.2021 – 20. nedeľa po Svätej Trojici

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať
právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Mich 6,8


NE 17.10.2021 – 20. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková

ST 20.10.2021
Malý kostol:
18:00 – Kristína Halžová

NE 24.10.2021 – 21. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:00 – Erika Sokola – detské služby Božie
18:00 – Anna Polcková

Z aktuálnych oznamov:

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci október sa uskutočnia každý štvrtok (až do začiatku rekonštrukcie objektu) vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Stretnutie bude 13.11.2021 o 9:00 v Starom lýceu. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých sa začne v utorok 12.10.2021 o 18:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Záujemcov o prípravu prosíme, aby sa prihlásili u p. farárky Polckovej e-mailom na anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky 0904 360 504

Detský klubík
Milé mamičky, oteckovia! Možno prežívate plné dni s rodičovskými povinnosťami a radi by ste zmenili prostredie a spoznali nových ľudí – mamičky, oteckov a deti v podobnom veku, ako je vaša dcéra, váš syn. Je tu dobrá príležitosť jeden krát do týždňa vyskúšať čosi zaujímavé. 
V našom cirkevnom zbore začíname stretnutie rodičov a detičiek od 0 do 4 rokov. Počas jedného doobedia zažijeme hry v našej herničke, budeme mať skvelú desiatu, zaspievame si, povieme zaujímavý príbeh a vyrobíme niečo pekné. Ak bude pekné počasie v záhrade veľkého kostola na nás čaká trampolína, pieskovisko, šmykľavka alebo len príjemné posedenie pod lipou. Teším sa na vás, Erika Sokola

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 10.10.2021 vo Veľkom kostole 313,56 eur, v stredu 6.10.2021 a v nedeľu 10.10.2021 v Malom kostole 119,25 eur.
Ofera z 20. nedele po Svätej Trojici je Generálnym presbyterstvom ECAV na Slovensku povinne vyhlásenou oferou na Svetový luteránsky zväz. Ofera slúži na uhradenie povinného členského príspevku v SLZ.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých