BULLETIN 18.7.2021- 7. nedeľa po Svätej Trojici

A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Ef 2, 19

NE 18.7.2021 – 7. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková – služby Božie

NE 25.7.2021 – 8. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel
18:00 – Erika Sokola, Sandra Silná (CČSH) – ekumenické
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 11.7.2021 vo Veľkom kostole 215,02 eur a v Malom kostole 125,16 eur.

Z aktuálnych oznamov:
Budú voľby generálneho dozorcu ECAV
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých