BULLETIN 19.9.2021- 16. nedeľa po Svätej Trojici

Ježiš Kristus odstránil smrť a svojím evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2Tim 1, 10b

NE 19.9.2021 – 16. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola – služby Božie so spoveďou
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine – konfirmácia
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník

STREDA 22.9.2021
Malý kostol:
18:00 – Erika Sokola

NE 26.9.2021 – 17. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – služby Božie s konfirmáciou detí, spoveďou a VP
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková

Z aktuálnych oznamov:
Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Prvé stretnutie bude 2.10.2021 o 9:00 v Starom lýceu. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých sa začne v utorok 28.9.2021 o 18:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Záujemcov o prípravu prosíme, aby sa prihlásili u p. farárky Polckovej e-mailom na anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky 0904 360 504

V rámci služieb Božích v nedeľu 26.9.2021 o 10:00 vo Veľkom kostole zaznejú v interpretácii Adriany Antalovej – harfa a Márii Magyarovej Plšekovej – organ diela O. Ravanella, .F. Poenitza, J. Snoera a J. Masseneta.

V nedeľu 3.10.2021 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie Téma: Poďakovanie za úrody zeme.

V nedeľu 19.9.2021 o 19.00 sa uskutoční vo Veľkom kostole Koncert v rámci Medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie. Program: J.Ch. H. Rinck, J. S. Bach, O. Messiaen, improvizácie. Účinkujú: J. Bartoš, B. Lenko, J. Lupták, J. V. Michalko.

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci september sa uskutočnia v termínoch 23. 9. a 30. 9. – a to vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

Ofery
zo služieb Božích boli v nedeľu 12.9.2021 vo Veľkom kostole 169,24 eur a v Malom kostole 115,96 eur.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých