BULLETIN 21.11.2021 – Posledná nedeľa cirkevného roka

Majte bedrá opásané a sviece horiace. L 12,35

NE 21.11.2021 – Posledná nedeľa cirkevného roka
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – služby Božie s Večerou Pánovou
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:00 – Erika Sokola – detské služby Božie
18:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie

ST 24.11.2021
Malý kostol:
18:00 – Patrícia Sára Šimková

NE 28.11.2021 – 1. adventná nedeľa – Pamiatka posvätenia chrámu
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola – služby Božie s Večerou Pánovou
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Anna Polcková – služby Božie

Z aktuálnych oznamov:

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci október sa uskutočnia každý štvrtok (až do začiatku rekonštrukcie objektu) vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Detský klubík
Milé mamičky, oteckovia! Možno prežívate plné dni s rodičovskými povinnosťami a radi by ste zmenili prostredie a spoznali nových ľudí – mamičky, oteckov a deti v podobnom veku, ako je vaša dcéra, váš syn. Je tu dobrá príležitosť jeden krát do týždňa vyskúšať čosi zaujímavé. 
V našom cirkevnom zbore začíname stretnutie rodičov a detičiek od 0 do 4 rokov. Počas jedného doobedia zažijeme hry v našej herničke, budeme mať skvelú desiatu, zaspievame si, povieme zaujímavý príbeh a vyrobíme niečo pekné. Ak bude pekné počasie v záhrade veľkého kostola na nás čaká trampolína, pieskovisko, šmykľavka alebo len príjemné posedenie pod lipou. Teším sa na vás, Erika Sokola

Ofery
zo služieb Božích boli v nedeľu 14.11.2021 vo Veľkom kostole 202,97 eur, v stredu 10.11.2021 a v nedeľu 14.11.2021 v Malom kostole 45,88 eur.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých