BULLETIN 21.5.2021 – Svätodušné sviatky

Nie vojenskou mocou ani silou, ale mojim Duchom – hovorí Hospodin mocností. (Zach 4,6)

NE 23.5.2021 – 1. slávnosť svätodušná
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – služby Božie
18:00 – Erika Sokola – služby Božie
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine

PO 24.5.2021 – 2. slávnosť svätodušná
Veľký kostol:
18:00 – služby Božie – Michaela Kušnieriková

ST 26.5.2021
Veľký kostol:
18:00 – Erika Sokola – služby Božie


NE 30.5.2021 – Svätá Trojica
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – služby Božie
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie

Z aktuálnych oznamov:

Pri príležitosti životného jubilea nášho organistu prof. Jána Vladimíra Michalku chceme Pánu Bohu ďakovať za jeho život, radosť, tvorivosť a vytrvalosť, ktoré dlhé roky vkladá do práce v našom cirkevnom zbore. V rámci služieb Božích v nedeľu 30.5.2021 o 10:00 hod. vo Veľkom kostole zaznejú diela A. Dvořáka, M. Schneidera Trnavského a B. Lenku. Interpreti: Jozef Benci – bas, J. Lupták – violončelo, Boris Lenko – akordeón, Ján V. Michalko – organ. Biblické texty číta František Kovár.

V nedeľu 30. mája 2021 o 16:00 hod. sa vo Veľkom kostole uskutoční ORGANOVÝ KONCERT pri príležitosti životného jubilea Prof. Jána Vladimíra Michalka, ArtD.
Účinkujú študenti, absolventi a kolegovia J. Hegeduš, S. Šurin, M. Wierzgon, M. Vrábel, M. Puhovichová, M. Bako, M. Štrbák

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

Ofery zo služieb Božích boli v stredu 12.5.2021 a vo štvrtok 13.5.2021 na Vstúpenie Krista Pána spolu 65,14 eur, v nedeľu 16.05.2021 vo Veľkom kostole 125,57 eur a v Malom kostole nedeľu 16.05.2021 spolu 25,89€ eur. V nedeľu 16.05.2021 bola ofera z ekumenických služieb Božích 389,15 eur. Ofera z ekumenických služieb Božích je určená na podporu jediného poradenského centra pre LGBT+ ľudí – PRIZMA. Prizma poskytuje bezplatné psychologické, právne, sociálne a špecializované poradenstvo pre LGBT+ ľudí a ich blízkych.