BULLETIN 22.8.2021- 12. nedeľa po Svätej Trojici

Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Iz 42, 3

NE 22.8.2021 – 12. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Michaela Kušnieriková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Anna Polcková

NE 29.8.2021 – 13. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 15.8.2021 vo Veľkom kostole 272,41 eur a v Malom kostole 109,01 eur.

Z aktuálnych oznamov:
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých