BULLETIN 25.7.2021- 8. nedeľa po Svätej Trojici

Ako dietky svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. (Ef 5,8-9)

NE 25.7.2021 – 8. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel
18:00 – Erika Sokola, Sandra Silná (CČSH) – ekumenické
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine

NE 1.8.2021 – 9. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Ondrej Prostredník
Malý kostol:
9:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 18.7.2021 vo Veľkom kostole 229,62 eur a v Malom kostole 79,64 eur.

Z aktuálnych oznamov:
Budú voľby generálneho dozorcu ECAV
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

V sobotu 31.7.2021 o 19:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole v Pezinku – Grinave Organový koncert v rámci medzinárodného festivalu Slovenské historické organy. V interpretácii prof. Jána V. Michalku zaznejú diela G. Donizettiho, G. Rosiniho, G. Böhma, F. X. Schnizera. C. Piuttiho, J. Haydna, improvizácie J. V. Michalka. Vstup voľný.