BULLETIN 26.9.2021- 17. nedeľa po Svätej Trojici

A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1J 5,4

NE 26.9.2021 – 17. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – služby Božie s konfirmáciou detí, spoveďou a VP
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Michaela Kušnieriková

STREDA 29.9.2021
Malý kostol:
18:00 – Erika Sokola

NE 3.10.2021 – 18. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme
Veľký kostol:
10:00 – Ondrej Prostredník
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:00 – Erika Sokola – detské služby Božie
18:00 – František Ábel

Z aktuálnych oznamov:
Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Prvé stretnutie bude 2.10.2021 o 9:00 v Starom lýceu. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých sa začne v utorok 28.9.2021 o 18:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Záujemcov o prípravu prosíme, aby sa prihlásili u p. farárky Polckovej e-mailom na anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky 0904 360 504

V nedeľu 19. septembra 2021 boli v rámci služieb Božích v nemeckom jazyku v Malom kostole konfirmovaní: Phillipp Louis Ladenberger a Carl Philipp Nasse Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.

V nedeľu 3.10.2021 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie Téma: Poďakovanie za úrody zeme.

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci september sa uskutočnia v termínoch 23. 9. a 30. 9. – a to vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

Ofery
zo služieb Božích boli v nedeľu 19.9.2021 vo Veľkom kostole 195,90 eur, v stredu 15.9.2021 a v nedeľu 19.9.2021 v Malom kostole 152,36 eur.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých