BULLETIN 27.6.2021- 4. nedeľa po Svätej Trojici

Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov. (Gal 6, 2)

NE 27.6.2021 – 4. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – služby Božie s krstom a konfirmáciou dospelých
Malý kostol:
9:00 – čítané služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – František Ábel – služby Božie

ST 30.6.2021
Malý kostol:
18:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie

NE 4.7.2021 – 5. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Anna Polcková – služby Božie


Z aktuálnych oznamov:
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

Pamäťové cvičenia pre seniorov
V nadväznosti na uvoľňovanie protipandemických opatrení si Vás dovoľujeme opäť pozvať na pamäťové cvičenia pre seniorov. Uskutočnia sa v stredu 30.6. o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 a povedie ich Martin Kováč. Tešíme sa na Vás!

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 20.6.2021 vo Veľkom kostole 194,24 eur a v stredu 16.6.2021 a v nedeľu 20.6.2021 v Malom kostole 122,93 eur.

V nedeľu 27. júna 2021 v rámci služieb Božích vo Veľkom kostole budú:
Pokrstení ako dospelí: Zuzana Bogárová, Eva Bojtárová; Konfirmovaní ako dospelí: Viera Bajcsyová, Branislav Ceman, Igor Cencer, Lívia Garajová, Zuzana Hegyi, Kristína Holecová, Jakub Hronec, Alena Husáková, Nikoleta Mádrová, Matej Malíček, Martin Meliš a Iveta Melišová
Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.