BULLETIN 29.8.2021- 13. nedeľa po Svätej Trojici

Kristus hovorí: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. Mt 25, 40

NE 29.8.2021 – 13. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Erika Sokola
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník

NE 5.9.2021 – 14. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Michaela Kušnieriková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:00 – Erika Sokola – detské služby Božie k začiatku školského roka
18:00 – Anna Polcková

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú. Prvé služby Božie v stredu po prázdninách budú 8.9.2021.

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 22.8.2021 vo Veľkom kostole 195,98 eur a v Malom kostole 103,07 eur.

Z aktuálnych oznamov:
Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci september sa uskutočnia v termínoch 2. 9., 9. 9., 23. 9. a 30. 9. – a to vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých