BULLETIN 3.10.2021- 18. nedeľa po Svätej Trojici

NE 3.10.2021 – 18. nedeľa po Svätej Trojici – Poďakovanie za úrody zeme
Veľký kostol:
10:00 – Ondrej Prostredník
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:00 – Erika Sokola – detské služby Božie
18:00 – František Ábel

ST 6.10.2021
Malý kostol:
18:00 – Erika Sokola

NE 10.10.2021 – 19. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola

Z aktuálnych oznamov:

Na základe uznesenia Seniorálneho presbyterstva zvoláva Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV Bratislava Staré Mesto volebný konvent na funkciu seniora a seniorálneho dozorcu Bratislavského seniorátu. Konvent sa uskutoční v závere služieb Božích vo Veľkom kostole v nedeľu 10.10.2021 o 10:00 hod. Informácie o kandidátoch sú zverejnené na webovej stránke nášho CZ.

Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Prvé stretnutie bude 2.10.2021 o 9:00 v Starom lýceu. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Príprava ku krstu a konfirmácii pre dospelých sa začne v utorok 28.9.2021 o 18:00 v Starom lýceu na Konventnej 15. Záujemcov o prípravu prosíme, aby sa prihlásili u p. farárky Polckovej e-mailom na anna.polckova@velkykostol.sk alebo telefonicky 0904 360 504

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci október sa uskutočnia každý štvrtok (až do začiatku rekonštrukcie objektu) vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

V nedeľu 3.10.2021 o 16:00 sa v Malom kostole uskutočnia Detské služby Božie Téma: Poďakovanie za úrody zeme.

Detský klubík
Milé mamičky, oteckovia! Možno prežívate plné dni s rodičovskými povinnosťami a radi by ste zmenili prostredie a spoznali nových ľudí – mamičky, oteckov a deti v podobnom veku, ako je vaša dcéra, váš syn. Je tu dobrá príležitosť jeden krát do týždňa vyskúšať čosi zaujímavé. 🙂 V našom cirkevnom zbore začíname stretnutie rodičov a detičiek od 0 do 4 rokov. Počas jedného doobedia zažijeme hry v našej herničke, budeme mať skvelú desiatu, zaspievame si, povieme zaujímavý príbeh a vyrobíme niečo pekné. Ak bude pekné počasie v záhrade veľkého kostola na nás čaká trampolína, pieskovisko, šmykľavka alebo len príjemné posedenie pod lipou. Teším sa na vás, Erika Sokola

V nedeľu 26. septembra 2021 boli v rámci služieb Božích vo Veľkom kostole konfirmovaní: Marko Benda, Samuel Benda, Alexa Cox, Vanessa Gállová, Emma Holúbeková, Oliver Hort, Elliot Izehi, Patrik Kajaba, Hana Kovárová, Gabriel Martvoň, Jakub Michna, Viktória Michňová, Lujza Ošková, Oliver Oroszi, Alexander Lukas Pafčo, Hana Petrovská, Lujza Pötheová, Pavel Stebel, Dorota Tomková, Michaela Vaníčková, Maxim Gracián Ján Vevera Richard Zmeko Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho vedenie konfirmovaných a prosíme o Jeho požehnanie v ich živote.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 26.9.2021 vo Veľkom kostole 570,74 eur, v stredu 22.9.2021 a v nedeľu 26.9.2021 v Malom kostole 217,96 eur.