BULLETIN 30.5.2021 – Nedeľa Svätej Trojice

Milosť Pána Ježiša Krista, Božia láska a spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými! (2Kor 13, 13)

NE 30.5.2021 – Svätá Trojica
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – služby Božie
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie

ST 2.6.2021
Malý kostol:
18:00 – Kristína Halžová – služby Božie

NE 6.6.2021 – 1. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel – služby Božie
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola – služby Božie


Z aktuálnych oznamov:

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

V nedeľu 30. mája 2021 o 16:00 hod. sa vo Veľkom kostole uskutoční ORGANOVÝ KONCERT pri príležitosti životného jubilea Prof. Jána Vladimíra Michalka, ArtD. Účinkujú študenti, absolventi a kolegovia J. Hegeduš, S. Šurin, M. Wierzgon, M. Vrábel, M. Puhovichová, M. Bako, M. Štrbák

Ofery zo služieb Božích boli v stredu 19.5.2021 a v nedeľu 23.5.2021 vo Veľkom kostole 370,17 eur a v nedeľu 23.5.2021 v Malom kostole 53,12 eur.