BULLETIN 31.10.2021 – 22. nedeľa po Svätej Trojici – Pamiatka reformácie

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov. Ž 46,8

NE 31.10.2021 – 22. nedeľa po Svätej Trojici + Pamiatka reformácie
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková – SB so spoveďou a VP
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola

STREDA 3.11.
Malý kostol:
18:00 – Kristína Halžová

NE 7.11.2021 – 23. nedeľa po Svätej Trojici + Pamiatka zosnulých
Veľký kostol:
10:00 – Ondrej Prostredník
Malý kostol:
9:00 – Sylvia Raschendorfer – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:30 – Erika Sokola – služby Božie pre deti
18:00 – František Ábel

Z aktuálnych oznamov:

Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci október sa uskutočnia každý štvrtok (až do začiatku rekonštrukcie objektu) vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.

Konfirmačná príprava 1. ročník
Deti, ktoré dovŕšili 12 rokov, možno prihlásiť na konfirmačnú prípravu u pani farárky Polckovej (anna.polckova@velkykostol.sk; 0904 360 504). Stretnutie bude 13.11.2021 o 9:00 v Starom lýceu. Príprava bude prebiehať jednu sobotu v mesiaci dopoludnia.

Vyhlásenie výsledku volieb na hodnosť seniorálneho predsedníctva Bratislavského seniorátu. Za seniora bol zvolený Mgr. Pavel Kollár. Za seniorálneho dozorcu bol zvolený Ing. Peter Synak. Voľba nadobudne právoplatnosť dňa 8. novembra 2021 po uplynutí apelačnej doby, t. j. 15 dní od vyhlásenia výsledkov.

Detský klubík
Milé mamičky, oteckovia! Možno prežívate plné dni s rodičovskými povinnosťami a radi by ste zmenili prostredie a spoznali nových ľudí – mamičky, oteckov a deti v podobnom veku, ako je vaša dcéra, váš syn. Je tu dobrá príležitosť jeden krát do týždňa vyskúšať čosi zaujímavé. 
V našom cirkevnom zbore začíname stretnutie rodičov a detičiek od 0 do 4 rokov. Počas jedného doobedia zažijeme hry v našej herničke, budeme mať skvelú desiatu, zaspievame si, povieme zaujímavý príbeh a vyrobíme niečo pekné. Ak bude pekné počasie v záhrade veľkého kostola na nás čaká trampolína, pieskovisko, šmykľavka alebo len príjemné posedenie pod lipou. Teším sa na vás, Erika Sokola

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 24.10.2021 vo Veľkom kostole 360,16 eur, v stredu 20.10.2021 a v nedeľu 24.10.2021 v Malom kostole 87,35 eur.

Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých