BULLETIN 4.7.2021- 5. nedeľa po Svätej Trojici

Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží. (Ef 2, 8)

NE 4.7.2021 – 5. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Anna Polcková – služby Božie

PO 5.7.2021 – Sviatok Cyrila a Metoda, sviatok Jána Husa
Malý kostol:
10:00 – Erika Sokola – služby Božie

NE 11.7.2021 – 6. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Ondrej Prostredník – služby Božie

Počas letných mesiacov júl a august stredtýždňové večerné služby Božie nebudú.

Z aktuálnych oznamov:
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých

Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 27.6.2021 vo Veľkom kostole 260,11 eur a v stredu 23.6.2021 a v nedeľu 27.6.2021 v Malom kostole 83,82 eur.