BULLETIN 5.9.2021- 14. nedeľa po Svätej Trojici

Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! Ž 103, 2

NE 5.9.2021 – 14. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – Anna Polcková
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
16:00 – Erika Sokola – detské služby Božie k začiatku školského roka
18:00 – Michaela Kušnieriková

STREDA 8.9.2021
Malý kostol:
18:00 – Erika Sokola

NE 12.9.2021 – 15. nedeľa po Svätej Trojici
Veľký kostol:
10:00 – František Ábel
Malý kostol:
9:00 – Anna Polcková – služby Božie v nemčine
11:30 – Erika Sokola – služby Božie v maďarčine
18:00 – Erika Sokola


Z aktuálnych oznamov:
Ofery zo služieb Božích boli v nedeľu 29.8.2021 vo Veľkom kostole 170,62 eur a v Malom kostole 159,70 eur.
Srdečne vás opäť pozývame na pamäťové cvičenia pre seniorov. V mesiaci september sa uskutočnia v termínoch 9. 9., 23. 9. a 30. 9. – a to vždy o 10:00 hod. v priestoroch Starého lýcea na Konventnej 15 s Martinom Kováčom.
Linka dúhových veriacich
Linka pre starších a chorých